Privacy Policy

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die onze website www.jouwlichtbaken.nl bezoekt.

Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij verwerken jouw gegevens daarom geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens wij verwerken, wat de grondslag (reden) daarvan is en hoelang wij jouw gegevens bewaren, lees je hieronder.

 1. Over ons

Jouw Lichtbaken

info@jouwlichtbaken.nl

 

 1. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens en wanneer doen we dat?

Gerechtvaardigd belang

Voor sommige doelen verwerken wij persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Dit is een van de grondslagen die de AVG noemt waarop je persoonsgegevens mag verwerken. Wij hebben ons belang om jouw persoonsgegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw belang: het recht op privacy. Wij verwerken daarom niet meer gegevens dan nodig is om ons doel te bereiken, en wij verwerken deze gegevens ook niet langer dan nodig is.

 

Contactformulier

Om contact te onderhouden verwerken wij jouw contactgegevens zoals: naam, e-mailadres, en een eventuele hulpvraag.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang, het is noodzakelijk dat wij deze gegevens verwerken zodat we contact met jou kunnen opnemen en jou zo goed mogelijk kunnen matchen met een passende coach of therapeut.

Bewaartermijn: Jouw Lichtbaken bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

Aanmeldformulier voor coaches en therapeuten

De  gegevens die wij voor dit formulier verwerken zijn: (bedrijfs-)naam, KvK-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, licentietype en een link naar de licentie/diploma. Ook kun je overige gegevens bij je profiel invullen en uploaden zoals, een profielfoto, biografie en informatie over je huidige werkzaamheden. Met het verwerken van deze gegevens wordt het mogelijk gemaakt dat jouw profiel wordt getoond aan geïnteresseerde bezoekers van onze website, zodat zij desgewenst contact kunnen opnemen met jou als therapeut of coach. Daarnaast gebruikt Jouw Lichtbaken deze gegevens voor het verzenden van e-mails die betrekking hebben op de dienstverlening, en voor het verwerken van de facturatie. Overige gegevens die je invult zoals biografie en informatie over de huidige werkzaamheden, kunnen worden gebruikt voor zoekmachines zoals Google.

Grondslag AVG: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn: Jouw Lichtbaken bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

Offerte, facturatie/financiële administratie (alleen voor coaches en therapeuten)

Voor het opmaken van een offerte, voor de facturatie en onze financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens, KvK-nummer, e-mailadres, factuurnummer, bankgegevens en klantnummer.

Grondslag AVG: wettelijke verplichting.

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar vanwege de wettelijke bewaarplicht van administratie.

 

Nieuwsbrief

Jouw Lichtbaken verstuurt jou graag een nieuwsbrief om je op de hoogte te brengen van de nieuwste updates en om positieve affirmaties onder de aandacht te brengen. Je kunt jezelf hiervoor abonneren op onze website, en op elk gewenst moment weer uitschrijven. Wij verwerken hiervoor je e-mailadres, naam en leeftijdscategorie, om de doelgroep in kaart te brengen.

Grondslag AVG: toestemming.

Bewaartermijn: zolang je ingeschreven staat.

 

Review

Het kan zijn dat wij jou vragen om een review te schrijven die wij op onze website en onze social media kanalen kunnen plaatsen. Wij verwerken hiervoor jouw (bedrijfs-)naam.

Grondslag AVG: toestemming.

Bewaartermijn: zolang onze website online staat of zolang onze social media kanalen actief zijn.

 

Vragenlijst cliënten

Jouw Lichtbaken houdt een klantenoverzicht bij. Hiervoor verzamelen wij je naam, leeftijdscategorie, geslacht, geaardheid, religie, spiritualiteit, reden voor coaching of therapie, mentale, emotionele en fysieke gezondheid, eventuele middelengebruik. Daarnaast verzamelen wij overige gegevens zoals voorkeur type coach of therapeut, het land waarin je woonachtig bent, en de voorkeur voor de taal waarin je coaching of therapie wenst te ontvangen.

Wij verwerken deze gegevens zodat wij jou aan de meest geschikte therapeut of coach kunnen koppelen. Ook biedt het de therapeut of coach goede start informatie om je verder te leren kennen.

Grondslag AVG: gerechtvaardigd belang en uitvoering overeenkomst.

Bewaartermijn: Jouw Lichtbaken bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd, maar niet langer dan nodig is.

 

 1. Ontvangers van jouw persoonsgegevens

Wij verstrekken de gegevens van cliënten aan de therapeut of coach waaraan ze gekoppeld worden.

Het profiel van coaches en therapeuten wordt op onze website geplaatst.

Verder worden jouw gegevens niet verstrekt aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of dit wettelijk verplicht is. De partijen waar we wel jouw gegevens aan verstrekken zijn:

 • WordPress
 • Google
 • Sociale media
 • Adobe

 

Wij verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

 1. Doorgifte aan derde landen

Jouw Lichtbaken verbindt coaches/therapeuten en cliënten binnen Europa en het Caraïbisch gebied waaronder Suriname en de Antillen.

Binnen de Europese Unie(EU) is het niveau van gegevensbescherming gelijk omdat alle EU lidstaten zich moeten houden aan de AVG. Voor deze landen geldt een passend beschermingsniveau.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan therapeuten/coaches en cliënten in het Caraïbisch gebied doen wij daarom overeenkomstig artikel 49 van de AVG. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen verstrekken aan therapeuten/coaches of cliënten in gebieden buiten de EU, indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Doorgifte van uw gegevens naar betrokkenen in het Caraïbisch gebied is dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Beveiliging van jouw gegevens

Jouw Lichtbaken heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Jouw Lichtbaken logt bijvoorbeeld nooit in op een onbeveiligd netwerk.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Er is sprake van geautomatiseerde besluitvorming indien er automatisch beslissingen worden gemaakt op basis van verwerkte persoonsgegevens, zonder dat er een echt persoon is tussengekomen. Dit is niet van toepassing op de diensten van Jouw Lichtbaken.

 

 1. Jouw rechten

Wist je dat je ook rechten kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn.

 

Recht op inzage, rectificatie en verwijderen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens Jouw Lichtbaken van jou verwerkt. Kloppen bepaalde gegevens niet? Dan kan je ons verzoeken om deze te rectificeren. Ook kunnen wij je gegevens op jouw verzoek verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Dit is het recht om (tijdelijk) te stoppen met het verwerken van jouw gegevens. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gegevens die we van jou hebben mogelijk onjuist zijn. In dat geval mogen wij jouw gegevens niet meer gebruiken totdat wij de juiste gegevens hebben. Ook indien de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben, of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het verwerken van je gegevens, moeten wij (tijdelijk) stoppen met het verwerken van jouw gegevens.

 

Recht op bezwaar

Ben je het niet eens met de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens, dan zullen wij deze niet meer verwerken. U kunt het beste uw bezwaar per e-mail indienen via info@jouwlichtbaken.nl.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare  en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of wanneer de verwerking geautomatiseerd wordt gedaan.

 

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer je ons toestemming heb gegeven om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken, dan heb jij te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens vóórdat je de toestemming hebt ingetrokken.

 

Recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. Er kunnen namelijk ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van wet- en regelgeving, of er kunnen bepaalde zaken in het bedrijf wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig onze website. De laatste versie van onze privacyverklaring kun je altijd online vinden en downloaden. Maak je na de wijzigingen nog steeds gebruik van onze diensten, dan ga je hiermee akkoord.

 

Versie juli 2022