Visie

150 150 Jouw Lichtbaken

Visie maakt ruimte vrij om je eigen licht te ontdekken en te zijn. Visie zorgt ervoor dat je niet overal komt waar je wilt zijn, of alle dingen doet die anderen ook doen. Visie geeft je altijd een duidelijke focus. Visie is de reis naar het leren kennen en ontdekken van je hart.